سیزین | سامانه افزایش بهره وری کسب و کار آنلاین
سیزین | سامانه افزایش بهره وری کسب و کار آنلاین

چرا آگهی من منتشر نشده است؟

در صورت عدم رعایت شرایط ثبت آگهی در «سیزین» یا ثبت کالا و فعالیت‌های غیر مجاز در سیزین ممکن است آگهی شما پیش از انتشار رد یا پس از انتشار حذف شود.

آگهی‌ها در سیزین، ممکن است به دلایل مختلفی رد شوند. اگر آگهی شما نیاز به ویرایش داشته باشد می‌توانید با اعمال تغییرات از صفحهٔ «مدیریت آگهی» مجدداً آن را در صف بررسی قرار دهید.

ممکن است به دلیل عدم رعایت شرایط ثبت آگهی در سیزین، ثبت کالا‌ها و فعالیت‌های غیر مجاز یا گزارش تخلف توسط کاربران و مراجع قضایی، آگهی شما پس از انتشار از روی سیزین حذف شود.

توجه داشته باشید ایجاد هرگونه تغییرات و ویرایش پس از انتشار آگهی، باعث می‌شود آگهی مجدداً بررسی شده و در صورتی که با شرایط و قوانین ثبت آگهی تطابق نداشته باشد از روی سیزین حذف می‌شود. 

هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد آگهی مانند رد، حذف یا نیاز به ویرایش از طریق پیامک به شما ارسال می‌شود.