سیزین | سامانه افزایش بهره وری کسب و کار آنلاین
سیزین | سامانه افزایش بهره وری کسب و کار آنلاین

برای اطلاع از علت رد یا حذف آگهی خود و هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد آگهی‌هایتان، از طرف سیزین برایتان پیامک ارسال می‌شود یا می‌توانید به بخش «30Zin» مراجعه کنید.

در صورت عدم رعایت شرایط ثبت آگهی در سیزین، ثبت کالا‌ها و فعالیت‌های غیرمجاز یا گزارش تخلف توسط کاربران و مراجع قضایی، آگهی شما پیش از انتشار رد یا پس از انتشار از روی سیزین حذف می‌شود.

اطلاع‌رسانی‌ها در مورد آگهی شما مانند رد، حذف یا نیاز به تغییرات از طریق پیامک برای شما ارسال می‌شود.