سیزین | سامانه افزایش بهره وری کسب و کار آنلاین
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2540
سیزین | سامانه افزایش بهره وری کسب و کار آنلاین
آبدارچی خانم

توضیحات آگهی

شماره تماس با دفتر کاریابی جاویدکار
۰۴۱۳۲۴۴۰۷۱۲
محل کار واقع در شهرک سلیمی
ساعت کاری ۱۶-۸
دارای سرویس -صبحانه -نهار -حقوق طبق قانون کار