سیزین | سامانه افزایش بهره وری کسب و کار آنلاین
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2566
سیزین | سامانه افزایش بهره وری کسب و کار آنلاین

توضیحات آگهی

باغ زمین کشاورزی
2200 متر
40 عدد درخت بادام دوساله
سهم آب