سیزین | سامانه افزایش بهره وری کسب و کار آنلاین
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2539
سیزین | سامانه افزایش بهره وری کسب و کار آنلاین
کنترل کیفی آقا-خانم

توضیحات آگهی

شماره تماس با موسسه مشاوره شغلی و کاریابی جاویدکار ۰۴۱۳۲۴۴۰۷۱۲
شهرک سلیمی -سافت کاری ۱۶-۸ دارای سرویس -صبحانه -نهار